< Previous  Back  Next >

Serapias orientalis

Serapias orientalis (Chris Gibson)